ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

  1.    A szolgáltató:

 

Szolgáltató neve:                        ABACOM Számítástechnikai és Szervezési Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószáma:                                  10905559-2-42

Cégjegyzékszáma:                       01-09-269663

Székhely és levelezési cím:           1081 Budapest, Rákóczi út 63.

 

 

  1.     A VESZTA rendszer

 

A VESZTA rendszer web alapú, vezetői eszköztár, üzleti koordinációs rendszer. A VESZTA rendszer elsősorban cégek, vállalkozók, intézmények, civil szervezetek, hivatalok részére készült, azonban magánszemélyek is regisztrálhatnak, ha nem magáncélra, hanem üzleti, vagy egyesületi, szervezeti működés céljából akarnak VESZTA tagok lenni. A VESZTA rendszer a vezetői és kereskedelmi munkához szükséges adatokat kezeli, ennek keretében az alábbi alkalmazások használatát teszi elérhetővé:

-        CRM (kapcsolatkezelő rendszer)

-        naptármegosztás

-        online iktatási rendszer

-        dokumentum megosztás

-        rendezvények (pl.: konferenciák, tanfolyamok) szervezése.

-        adatgyűjtés szervezése

 

A VESZTA rendszert kizárólag a rendszerben regisztrált, érvényes előfizetéssel rendelkező felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) és az általuk meghívottak használhatják. Kizárólag díjat fizető Felhasználók használhatják aktívan a rendszert. Az előfizetéssel nem rendelkező Meghívottak a weboldal tartalmát aktívan nem használhatják. Pl. nem tölthetnek fel új terméket, új dokumentumot, a CRM-be nem vehetnek fel új partnert, viszont kaphatnak emailt, Naptárbejegyzést, jelentkezhetnek konferenciára, bemutatóra, így Egyesületek, Iskolák ingyenesen vehetik fel tagjaikat, hallgatóikat Meghívottként.

 

Minden Felhasználó jogosult más, harmadik személyt meghívni a VESZTA rendszerbe (továbbiakban: Meghívott). A Meghívott a meghívásról e-mail útján kap értesítést. A VESZTA rendszerbe való meghíváskor is kötelező a regisztrációs adatok kitöltése és a rendszer meghívottként való passzív használata is a regisztráció aktív elfogadásához kötött. Később, a Meghívott a Profilom/Csomagom menüpontnál bármikor felfüggesztheti ajándékba kapott tagságát.

 

A VESZTA rendszer felhasználói szempontú leírását a Főoldal alján a ’Hogyan működik?’ cím alatt található leírás tartalmazza a főoldalon.

 

 

  1.     A regisztráció - adatkezelés

 

A VESZTA rendszer igénybevételének szándékát az online regisztrációs képernyő adatainak kitöltésével kell jelezni a www.veszta.hu és www.veszta.eu. weboldalakon.

 


A regisztráció során az alábbi adatokat kötelező megadni

a)        jogi személy esetén:

-          Cégforma

-          Cégnév

-          Cégjegyzék szám vagy egyéb nyilvántartási szám

-          Adószám

-          Bankszámlaszám

-          Telefonszám

-          Kapcsolattartó (neve, e-mail címe, telefonszáma).

 

b)        magánszemély esetén:

-        Név

-        Születési hely, idő

-        Anyja neve

-        Lakóhelye

-        Adó-azonosító jele

 

A VESZTA rendszerbe való regisztrálás során kizárólag valós adatok adhatóak meg. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a regisztráció során nem valós adatokat adott meg, az rendszerből való kitiltást vonhatja maga után. A Felhasználó a rendszerbe való regisztrációval kifejezetten elfogadja azt, hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott adatait kezelheti.
A Szolgáltató általi adatkezelés célja kizárólag a Felhasználók és Meghívottak nyilvántartása üzleti célból, a velük való kapcsolattartás, és a VESZTA rendszerre vonatkozó statisztikák készítése. A Szolgáltató általi adatkezelés időtartama az érvényes regisztrációkor megrendelt és kifizetett díjcsomag időtartamának vége, illetve a tagság felfüggesztéséig tart. Ezt követően a Felhasználó vagy a Meghívott által megadott adatok törlésre kerülnek. A Szolgáltató a Felhasználók vagy a Meghívott által megadott adatokat a rendszerhasználat funkcióin kívül nem továbbítja harmadik személy részére. A Felhasználó a regisztrációval, a Meghívott a meghívás elfogadásával, a visszaigazoló email elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatai a VESZTA rendszeren belül nyilvánosak legyenek a többi Felhasználó és Meghívott részére. A Veszta tagság és az adatok nyilvánossága megszüntethető belépés után a Profilom/Adataim funkció használatával.

 

 

  1.      A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása

 

A választott csomagok, az előfizetés tartama alatt folyamatoshozzáférést tesznek lehetővé az előfizetett kapacitáson belül. A csomagok neve és a hozzájuk tartozó kapacitásértékek a www.veszta.hu weboldalon találhatóak. A csomagokban biztosított lehetőségeken túl, Díjcsomagtól független kapacitásbővítési lehetőségeket is lehetővé tesz a Szolgáltató, melyek tartalmát szintén a weboldal tartalmazza.

 

A VESZTA rendszer használathoz minden Felhasználónak saját felhasználóneve és jelszava van, amelyet az Online regisztráció során maga választ. ASzolgáltató a visszaélések elkerülése érdekében a regisztrációkor használt email címet ellenőrzi. A Szolgáltató az ellenőrzés során a regisztrációkor megadott e-mail címre üzenetet küld, amellyel a Felhasználó személyazonosságát visszaigazolja. A visszaigazolás a VESZTA rendszer használatának feltétele. A Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal azért, ha a Felhasználó a regisztráció során hibás e-mail címet adott meg! A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráláskor korábban felhasznált e-mail címet másik regisztráláshoz nem lehet felhasználni.

 

A VESZTA rendszer a Piac menüpontnál felkínált szolgáltatásainak célja egy webes felületet biztosítása, melyről az Felhasználók megismerhetik egymás termékajánlásait, szolgáltatásait. A Felhasználók a VESZTA rendszer Termékpiacára tölthetik fel az általuk eladni, vagy vásárolni kívánt termékeinek és szolgáltatásainak adatait a többi Felhasználóval történő esetleges szerződéskötés, értékesítés, adásvétel céljából.

 

A Piac menüponton belül minden Felhasználó rendelkezik olyan felülettel, ahol csak saját tranzakcióira vonatkozó adatai, kimutatásai jelennek meg, amelyhez kizárólag az adott Felhasználó férhet hozzá.

 

A Felhasználók a Piac menüpontban megjelenő ajánlások révén minősíthetik a vásárolt terméket/szolgáltatást egy 1-5-ig terjedő skálán.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogyezeknek a minősítő értékeléseknek az átlagát a Szolgáltató megjeleníti a termék/szolgáltatás adatai között.

 

A VESZTA rendszerben található, termék- és készletinformációkat, árakat és a rendelési lehetőségeket tartalmazó adatokat a Felhasználók töltik fel és tartják karban. Ezek tartalmát a Szolgáltató nem ismeri, ezek változása a Szolgáltató érdekkörén kívül eső körülmény, így azok valós tartalmáért felelősséget nem vállal.

 

A Felhasználók lefoglalhatják a felkínált áruk és szolgáltatások egy részét vagy az egészet. A Szolgáltató a Felhasználóknál a termékek és szolgáltatások még lefoglalható mennyisségét tartja nyilván a honlapon. A Felhasználóknak bármikor joguk van növelni vagy csökkenteni az éppen elérhető mennyiségeket, beleértve a folyamatban levő tárgyalások miatti változásokat is, vagyis a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a VESZTA rendszerben regisztrált foglalásai nem különböznek az egyéb módon (telefonon, faxon, e-mailen) megküldött rendelésektől, tekintve,hogynem csak online lehet foglalást kezdeményezni.

 

A Felhasználók, a lefoglalt termékeik, szolgáltatásaik vásárlására vonatkozó feltételeket a VESZTA rendszertől függetlenül, egymás között egyeztetik. A tárgyalások eredményéről (pl. a megállapodás szerinti árról) a rendszer nem tartalmaz információt. A Szolgáltató a VESZTA rendszerben közölt információkra vonatkozó jogvitákban állást nem foglal, saját felelősségét kizárja.

 

A VESZTA vállalkozások számára szolgáltat információkat, ezért a Piac menüpontba feltöltött termékek és szolgáltatások árai nettó értékek, az ÁFA-t nemtartalmazzák. Eltérő megegyezés hiányában a termékek átvétele a Felhasználó regisztráláskor megadott székhelyén/telephelyén történhet, így a rendszer a Piac menüpontban a regisztráláskor megadott címet és annak térképét mutatja.

 

A termék/szolgáltatás foglalását követően az eladó és vevő Felhasználók együttes jelzésére a foglalás semmisé tehető. Amennyiben sem lemondási, sem vásárlási megerősítés nem érkezik az érintett Felhasználóktól, úgy Szolgáltató a visszaélések elkerülése érdekében 30 (harminc) napon túl a saját belátása szerint jár el, a terméket újra foglalható státuszúvá teszi, vagy törli.

 

Szolgáltató a Felhasználók részére, az előfizetés tartama alatt a VESZTA rendszerben található információkról összefoglaló időszakos hírleveleket küldhet elektronikus formában a Felhasználók közötti kereskedelmi kapcsolatok könnyebb kialakítása céljából. A hírlevelek lemondására a Felhasználóknak a Szolgáltatóhoz intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozat útján van lehetőségük.

 


Az előfizetési díjak és megfizetésük módja

 

Az előfizetések napi időtartamban számlázódnak 1hónap= 31nap, 6 hónap=186nap, 1év=366nap.

 

Az előfizetési díj megfizetéséről Szolgáltató számlát állít ki, melynek egy eredeti példányát a Felhasználó által a regisztráláskor megadott címre küld meg postai úton.

 

Az előfizetési díjat banki átutalással kell megfizetni a Szolgáltató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11708001-21167058 számú folyószámlájára.

 

A díjcsomagárak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja. Az aktuális árakat a www.veszta.hu weboldal tartalmazza, de az árak változása a meglévő, érvényes előfizetéseket nem érinti.

 

 

  1.      A szerződés létrejötte és az elállás

 

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltató által üzemeltett VESZTA rendszerhez való hozzáférés előfizetésére irányuló szerződés a következő konjunktív feltételek együttes teljesülése esetén jön létre:

 

a)       az Online regisztráció kitöltésével

b)       a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával

c)        az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával

d)       a Felhasználó által kiválasztott csomag előfizetői díjának Szolgáltató részére való teljes megfizetésével.

 

A Regisztrálás lezárásakor a Szolgáltató e-mail útján azonnal visszaigazolást küld a regisztrálónak a regisztráláskor megadott e-mail címre a megrendelt szolgáltatásokról azok díjának felsorolásával. A befizetés tételeiről és végösszegéről Díjbekérőt küld a regisztrálónak.

 

A díj befizetése után a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld arról, hogy a befizetett előfizetési díj megérkezett számlájára, ezzel a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, közte és a Felhasználó között létrejött a VESZTA rendszer használatára irányuló előfizetői szerződés. A befizetés visszaigazolásának e-mailen való megküldését követően 3 (három) munkanapon belül a Szolgáltató postán küldi meg az eredeti számlát.

 

A regisztrálást visszaigazoló e-mailben a Szolgáltató tájékoztatást küld arról, hogy a visszaigazolás megküldésétől számított nyolc (8) munkanapon belül a Felhasználó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállást a Szolgáltató mail@veszta.hu e-mail címére megküldött lemondó nyilatkozat kitöltésével jelentheti be. Elállás esetén a Szolgáltató a megfizetett előfizetési díjat visszatéríti az elállástól számított, legkésőbb harminc (30) napon belül.

 

A Szolgáltató a regisztrálást követően a regisztrált e-mail cím ellenőrzése után, hozzáférést engedélyez a VESZTA rendszerhez, de a megrendelt szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférést a Díjbekérőnek megfelelő összeg átutalása után biztosítja a Szolgáltató.

 

Az előfizetett időszak a hozzáférés első biztosított napjával kezdődik és a lekötött utolsó napig tart.

 

 

  1.      A felek jogai és kötelezettségei

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a VESZTA rendszert üzemelteti, megfelelően karban tartja, és az előfizetői csomaghoz tartozó, a www.veszta.hu weboldalon meghatározott szolgáltatásokat nyújtja.
A Felhasználó megfizeti az előfizetési díjat, valamint a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelő magatartást tanúsít a többi Felhasználóval szemben.

 

A Szolgáltatónak jogában áll, hogy amennyiben egy Felhasználó nem tartja be a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, így különösen, ha szerződéskötés során tévedésbe ejti, megtéveszti a többi Felhasználót, saját adataival kapcsolatban valótlan információkat tölt fel a rendszerbe, megtévesztésből foglal le árut vagy szolgáltatást, valamint a többi Felhasználó rangsorolására biztosított értékelést visszaélés-szerűen használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a VESZTA rendszerből letiltani. Ebben az esetben a letiltott Felhasználó által befizetett bármilyen összegű előfizetési díj nem kerül visszafizetésére. A Szolgáltató mindazonáltal a Felhasználók üzleti magatartásáért nem vállal semmilyen felelősséget.

 

A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával szavatosságot vállal az általa feltöltött adatok valódiságáért, helyességért, továbbá tudomásul veszi, hogy a többi Felhasználó által feltöltött adatok valóságtartalmáért és a VESZTA rendszerben tanúsított magatartásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal.

 

A Felhasználók egymással üzleti kapcsolatba léphetnek, szerződéseket köthetnek, megvalósítva ezzel a VESZTA rendszer célját, azonban a Szolgáltató a Felhasználók között létrejövő bármilyen megállapodások tekintetében kizárja saját felelősségét.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a VESZTA rendszer eléréséhez szükséges felhasználónévvel és jelszóval történő visszaélésért, a Felhasználóknak vagy harmadik személynek okozott olyan károkért, amelyek a Kapcsolattartó bejelentkezési nevének és jelszavának jogos vagy jogtalan használata miatt keletkeznek. Az ilyen károkért a Felhasználó korlátlanul felel mind a károsult Felhasználó, mind a Szolgáltató felé.

 

A Felhasználó a VESZTA rendszert csak rendeltetésének megfelelően használhatja, így különösen a VESZTA rendszer elektronikus megjelelését nem sértheti, nem változtathatja meg, továbbá más Felhasználók adattartalmát nem módosíthatja vagy másolhatja.

 

A Felhasználók a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az általa lefoglalt termék vagy szolgáltatás tulajdonjoga a vételár teljes kifizetéséig az ajánlattevő Felhasználó tulajdonában marad.

 

A Felhasználó a VESZTA rendszerhez való hozzáférés saját technikai feltételeit (Internet kapcsolat, böngésző) maga biztosítja, a Szolgáltató kizárja felelősségét az Internet technikai teljesítményéért és felmerülő hibáiért.

 

A Szolgáltató és a Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni egymást minden olyan adatváltozásról, amely a közöttük fennálló jogviszony bármely elemét érinti, így különösen a név/cégnév, lakóhely/székhely, elérhetőségek, bankszámlaszám, előfizetési feltételek, valamint a Kapcsolattartó személyében bekövetkezett változást. A változás bejelentésére a PROFILOM/ADATAIM menüpontban van mód és az ebben a menüpontban végrehajtott adatváltozást a Szolgáltató átvezeti a Felhasználók adatbázisaiban. A regisztrációs adatok módosítása mindenhol automatikusan módosítja a CRM adatokban nyilvántartott regisztrációs adatokat!

 

A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adataiban bekövetkezett változások nem, vagy késedelmes közlése folytán bekövetkezett kárt teljes egészében viselni köteles, az okozott kárt köteles megtéríteni, azért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

  1.      Az előfizetői szerződés megszűnése

 

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött előfizetői szerződés az előfizetési időtartam lejártával szűnik meg.

 

Megszűnik a szerződés továbbá

a)      a Szolgáltató és a Felhasználó közös megegyezésével,

b)      a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

c)      Felhasználó szerződésszegése miatti Szolgáltatói felmondás következtében.

 

A jelen pont a) alpontja esetében a Szolgáltató és a Felhasználó egyedileg tárgyalják meg annak az előfizetői díjnak a sorsát, amely arra az időszakra esik, amelyben a Szolgáltató már nem szolgáltat.

 

A Felhasználó jogutód nélküli megszűnése esetén az előfizetői díj nem jár vissza, amennyiben a Szolgáltató szűnik meg jogutód nélkül, úgy az előfizetői díj arányos részének visszakövetelésére a Felhasználó nem tarthat igényt.

 

Felhasználó szerződésszegése esetén az előfizetői díj nem jár vissza.

 

A szerződés megszűnésének napjától kezdve a Felhasználó VESZTA rendszerhez való hozzáférése inaktiválódik, de a korábban feltöltött adatok statisztikai feldolgozás céljából később is felhasználásra kerülnek.

  1.      Tájékoztatás és panaszkezelés

 

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel, valamint panaszaival a Szolgáltatót a mail@veszta.hu e-mail címre megküldött elektronikus levél útján keresheti meg.

 

Felhasználó által közölt panaszokat a Szolgáltató lehetőségeihez mérten kivizsgálja, és amennyiben ez módjában áll, úgy megteszi a megfelelő intézkedések a probléma elhárítása érdekében.

 

9.     A Díjcsomagokon kívüli Szolgáltatásaink leírása

 

Vevői szándék statisztika:

 

Megadott cikkre, minőségre és csomagolásra vonatkozóan, adott időintervallumon belül a Vevők által megadott lekérdezések alapján gyakorisági táblázat Ft-kategóriákra összmennyiséggel. A Ft-kategória alsó és felső értékét a lekérdező adja meg, a belső megoszlás 5 részre került megosztásra.

 

Termékár statisztika

 

Megadott cikkre, minőségre és csomagolásra vonatkozóan, adott időintervallumon belül az Eladók által rögzített ajánlatok alapján gyakorisági táblázat Ft-kategóriákra összmennyiséggel. A Ft-kategória alsó és felső értékét a lekérdező adja meg, , a belső megoszlás 5 részre került megosztásra.

 

Piaci ártrend figyelés

 

A Vevői szándékokra (milyen árukat és milyen áron keresnek) és az Eladók árképzésére vonatkozó statisztikákat az egyszerű gyakorisági listákon kívül alaposabban is ki lehet értékelni. Az elemzés vonatkozhat területi jellemzőkre, a mennyiségek nagyságrendjére és bizonyos, a piacon meghatározott szerepet játszó cégek és márkák, termékek megkülönböztetett értékelésére is. A feladat speciális egyéni jellege miatt a szolgáltatás nyújtása külön díjazásért egyedi eseti szerződés alapján történik.

 

Pr-marketing szolgáltatás

 

A VIP eladó csomag részeként a Felhasználók külön megbízásként kérhetik a Szolgáltatót, hogy az adatbázis részletes adataihoz való hozzáférésük és piaci ismereteik felhasználásával szervezzen meg és bonyolítson le egy reklámkampányt. A tevékenység díjazása és a feladatok meghatározása külön szerződés tárgya.

      10.    Záró rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Budapesten, 2016. december 02.

 

ABACOM Kft.